PALINSESTO TELEREPORTER 26 LUGLIO – 1 AGOSTO

PALINSESTO TELEREPORTER 2 – 8 AGOSTO

PALINSESTO TELEREPORTER 9 – 15 AGOSTO

PALINSESTO TELEREPORTER 16 – 22 AGOSTO

PALINSESTO TELEREPORTER 23 – 29 AGOSTO

PALINSESTO TELEREPORTER 30 AGOSTO – 5 SETTEMBRE

PALINSESTO TELECAMPIONE 26 LUGLIO – 1 AGOSTO

PALINSESTO TELECAMPIONE 2 – 8 AGOSTO

 

PALINSESTO TELECAMPIONE 9 – 15 AGOSTO

PALINSESTO TELECAMPIONE 16 – 22 AGOSTO

PALINSESTO TELECAMPIONE 23 – 29 AGOSTO